PrzemysŁ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

System powłok żywiczych znajduje zastosowanie w:

  1. Punktor parkingach wielopoziomowych

  2. Punktor halach produkcyjnych

  3. Punktor magazynach

  4. Punktor przemyśle motoryzacyjnym

  5. Punktor obiektach biurowych

  6. Punktor obiektach sportowych (stadiony, baseny)

  7. Punktor sklepach

  8. Punktor portach

  9. Punktor szpitalach

  10. Punktor oraz w wielu innych obiektach budowlanych